mandag 28. oktober 2013

Poetization of Richard Dawkins "Dear Muslima"To answer your obvious question, yes, this is a dumb post. That's intentional.

Yesterday I read a great article about elevatorgate, the internet war in the atheist community two years ago. Then I got an idea, let's make a poem out of Richard Dawkins comment commonly referred to as "Dear Muslima". Why, do you ask? No idea, I sometimes get dumb thoughts.

Yes, yes, I know it is bad poetry, and if people want to improve it, go ahead.

And by the way, if you want to know if this is a comment on sexism in the skeptical community or on elevatorgate, the answer is no. This is a meaningless post. Ok?

The original

Dear Muslima
Stop whining, will you. Yes, yes, I know you had your genitals mutilated with a razor blade, and . . . yawn . . . don’t tell me yet again, I know you aren’t allowed to drive a car, and you can’t leave the house without a male relative, and your husband is allowed to beat you, and you’ll be stoned to death if you commit adultery. But stop whining, will you. Think of the suffering your poor American sisters have to put up with. Only this week I heard of one, she calls herself Skep”chick”, and do you know what happened to her? A man in a hotel elevator invited her back to his room for coffee. I am not exaggerating. He really did. He invited her back to his room for coffee. Of course she said no, and of course he didn’t lay a finger on her, but even so... And you, Muslima, think you have misogyny to complain about! For goodness sake grow up, or at least grow a thicker skin. Richard

My version Muslima, Dear
Let me be clear
Stop whining, you will
And listen, be still

Your genitals were
With a razor severe
Mutilated, but in vain
You tell me again

A car you cant’t drive
To market not arrive
without your violent spouse,
you may not leave the house

 and a stone will crush your head
if you are found in another man’s bed
Stop whining, will you
Think it through

 american girls suffer
they have it rougher
this week I heard of one,
a Skep”chick”, alone

and do you know
what happened, though?
A lift, a man
He asked her then

«You coffee drink?»
«Bullshit», you think?
I do not kid
He really did.

Sha answered «no».
And he said «oh»
He did not rest
His arm on her breast

but even so...
Muslima, grow
A thicker skin
Yours is too thin
You think YOU see
Misogyny

You make me sick
Love from Dick

lørdag 26. oktober 2013

Hva omskjæringsmotstanderne ikke snakker om

Faste lesere av denne bloggen vil kjenne til mitt syn på et forbud mot omskjæring, og jeg kommer ikke til å gjenta mine argumenter her. Imidlertid er jeg nødt til å ta opp noe ved debatten jeg har festet med ved den siste tiden, et spørsmål om elefanter.

Mange av dere kjenner til uttrykket "elefanten i rommet", om det som er åpenbart, men som ikke snakkes om. Når jeg diskuterer elsker jeg å gå på elefantjakt. Mange har en elefant i rommet, det de ikke snakker om, men som vil skape store utfordringer for deres posisjon om de blir nødt til å forholde seg til det.

Når jeg diskuterer med konspirasjonsteoretikere kjenner jeg godt til elefanten, deres egen teori. Derfor vil jeg gjerne be dem sannsynliggjøre hva som egentlig hendte 11. September/ 22. juli/ 7. juni osv, hvorpå de umiddelbart svarer, "det vet jeg ikke, derfor trenger vi en uavhengig granskning..." Elefanten i rommet er at deres egen hypotese ikke henger sammen.

Debatterer jeg med kommunister vil jeg gjerne høre hva som vil skje med den verdiskapningen som skyldes en manns behov for en flottere bil enn naboen. Hva gjør man med dem som starter bedrifter fordi de ønsker å kjøpe en flottere pels til elskerinnen, vil disse også starte bedrifter hvis det ikke ligger noe økonomisk incentiv til dette?  En kommunist elsker å snakke om kapitalismen, derfor vil jeg heller snakke om kommunismen.

Så hva er det forbudstilhengerne ikke snakker om? Når skifter de tema? Når blir de indignerte og kommer med sine standardiserte fraser?

Det er spørsmålet om konsekvensene. Like lite som en fysiker kan si noe om tiden før big bang kan en forbudstilhenger si noe om tiden etter at et forbud mot omskjæring er innført.
  • Vi jødehatet øke av et slikt forbud?
  • Vil Norge tømmes for jøder av et slikt forbud?
  • Vil dette medføre at mange går under jorden, at jøder og muslimer får inngrepet utført i
  • Vil Norge få et stempel som en jødehatende nasjon, og dermed miste alle muligheter til å jobbe med dialog mellom israelere og palestinere?

Hva sier barneombudet? Ingenting.
Hva sier Senterpartiet? Ingenting. 
Hva sier HEFs hovestyre om dette? Vel, de nevner argumentet å gå under jorden, men de avviser det uten noen argumenter. Resten lar de ligge.

Her er vi ved elefanten i rommet, og det er derfor jeg trekker den fram. Mennesker som vil ha aldersgrense på omskjæring elsker tydeligvis å spille helter, de ser at det er prinsippielt galt at små barn merkes for livet, og de kaster seg inn i kampen, uten tanke på konsekvensene. Hadde det bare vært noen refleksjoner om tiden etter forbudet hadde noe av min kritikk falt bort, men dette ser ikke ut til å være et tema som de ønsker å snakke om. Her teller kun de gode prinsipper, og da kan de ikke kaste bort mye tid på å reflektere over hvor disse prinsippene fører.

Til slutt. Kommentarer med "javel, men hva er det DERE ikke snakker om...", vil bli slettet. Ikke fordi vi ikke har våre svin på skogen, men fordi du da bekrefter mitt poeng, du vil heller skifte tema enn å svare på innvendinger.

mandag 21. oktober 2013

Bli kjent - opplegg for konfirmasjonsundervisning

Dette er ment som et bli kjent-opplegg for konfirmasjonsundervisning. Det har ikke blitt testet ut ennå, så jeg kan ikke garantere at det fungerer, men om du har lyst til å sjekke det ut, føl deg fri. Det er i utgangspunktet beregnet på humanistisk konfirmasjon, men det skal ikke være et problem å bruke det i skolen eller som en del av kirkens konfirmasjon.

Dersom noe ikke fungerer eller om noe er uklart, føl deg fri til å legge igjen en kommentar. Samtidig, om du skulle bruke dette, og det fungerer, legg også gjerne igjen en liten hilsen.

Last ned dokumentet her.Fremgangsmåte:
1.    Klipp ut alle kortene og legg dem med baksiden opp.
2.    Fordel kortene blant konfirmantene.
3.    Fortell konfirmantene at dette er et samarbeidsspill, målet er ikke at en skal vinne, målet er å finne ut ting.
4.    Be konfirmantene snu ett og ett kort og lese påstanden (alle gjør dette samtidig). Stemmer denne med deres liv legges kortet til side. Stemmer det ikke sender de kortet videre til konfirmanten til høyre som legger kortet nederst.
5.    Etter en stund ber man konfirmantene lese opp en eller flere av lappene som de sier stemmer med dem. Les gjerne også noen av de lappene som ikke gjelder for noen av dem.


Eksempel: Lise snur ett kort hvor det står «Du har vært i Sverige».
Det har hun, så hun beholder det kortet og legger det ned må tekstsiden opp og snur neste. Der står det «Du har spist pizza den siste uken».

Det har hun også, så hun beholder også det. Så snur hun kortet «Du har vært på kino den siste uken». Det har hun ikke, så det kortet gir hun videre til Jens som sitter ved siden av. Han legger kortet nederst i sin bunke og begge snur det øverste kortet i sin bunke.